YGD Bünyesinde

Gayrimenkul Değerlemesi Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespiti İflas ve hacizlerde mahkemelere rayiç bedeli tespiti, Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabilecek gayrimenkullerin değer tespitleri, Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında gayrimenkullerin değer tespiti, Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemlerinde mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi, Toplu Konut İdaresi kaynaklı kredilerde değerleme, situasyon ve hakediş taleplerinde rapor tanzim edilmesi, Tapu Sicil Müdürlüklerinde gayrimenkuller ile ilgili olarak gerçekleştirilecek, ipotek, ifraz, tevhid, ayni haklar gibi her türlü hukuki işlemlerin yapılması, İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin etmek sureti ile ekspertiz ve değerleme raporlarının Uluslararası Standartlarda hazırlanmasının sağlanması, Ekspertiz ve değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesinin ve belli sürelerde güncellenmesinin sağlanması, Türkiye'nin her yerinde bulunan, konusunda uzman eksperleri ile yurt genelinde hizmet verilmesi, Öğrenilen bilgilerin ve mesleki sırların işverenin onayı olmadan üçüncü şahıslara ifşa etmeme prensibi ile yukarıda belirtilen tüm konularda hizmet vermektedir.

Binalar ve Konutlar Değerleme

Türkiye çapında deneyimli SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlardan oluşan ekibimiz geniş yerel pazar bilgisini kullanarak gayrimenkul ekspertizi hizmetleri sunmaktadır.

İş Merkezi Değerleme

Profesyonel ekibimiz, iş merkezlerinin değer tespit çalışmalarında yer almakta ve iş merkezlerinin raporlarını hazırlamaktadırlar.

Arsalar ve Araziler Değerleme

Profesyonel ekibimiz, arsa ve arazi değer tespit çalışmalarında yer almakta ve arsalarınız için raporlarını hazırlamaktadırlar.

Alışveriş Merkezi Değerleme

Profesyonel ekibimiz, AVM değer tespit çalışmalarında yer almakta ve alışveriş merkezlerinin raporlarını hazırlamaktadırlar.

Oteller ve Turistik Tesis Değerleme

Otel ve turizm yatırımları bölümü tarafından hazırlanan otel değerleme raporları banka ve yatırım bankalarının turizm finansman bölümleri tarafından kabul edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm değerlemesi, dönüşüme hazırlanan mülklerde maliklerin adil paylaşım yapmaları için istifade edebilecekleri bir hizmettir.

Fabrika ve Diğer Üretim Tesisleri Değerleme

Sinai alanda birçok üretim olduğu düşünülürse “konut” gibi el değiştirmesi ne kolay ne de bir sonraki kullanıcının ihtiyaçları yönünde revize etmesi kolaydır. Bu yüzden değerleme süreci de diğer gayrimenkullerden ayrılmaktadır.

Depo Değerleme

Profesyonel ekibimiz, depo değer tespit çalışmalarında yer almakta ve depolarınız için raporlarını hazırlamaktadırlar.

Devremülk Değerleme

Profesyonel ekibimiz, devremülk değer tespit çalışmalarında yer almakta ve devremülkleriniz için raporlarını hazırlamaktadırlar.